Economía

Cafecito Informativo | Opvang vluchtelingen uit Ukraïne nog niet aan de orde

Hij reageert tegenover de Ware Tijd op de algemene opvatting dat door de oorlog in Ukraïne het zou kunnen dat Suriname wordt gevraagd vluchtelingen op te vangen. Paul van Dun, masterstudent rechten aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, vindt dat het land moet beginnen wetgeving aan te passen om aan zo een verzoek te kunnen voldoen. In 2016 formuleerde hij een ontwerpwet over dit ondewerp, zodat het land is voorbereid

Kensenhuis zegt dat pas als er een verzoek wordt gedaan voor opvang van vluchtelingen de regering dit kan voorleggen aan De Nationale Assemblee om zich uit te spreken. NPS-parlementariër Patricia Etnel wil niet gedetailleerd op deze kwestie ingaan. Het Surinaamse Rode Kruis, dat door de Ware Tijd om een reactie werd gevraagd, verwees naar de overheid

VN-verdrag De Verenigde Naties (VN) hebben in 1951 het verdrag over de status van vluchtelingen goedgekeurd. Drie jaar later trad het in werking. Suriname heeft dit verdrag op 29 november 1978 geratificeerd. Het document stelt dat vluchtelingen niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar de mogelijkheid bestaat van vervolging. Suriname zou op grond van dit verdrag daarom onderdak kunnen bieden aan vluchtelingen die in hun eigen land gevaar lopen

Het begrip ‘vluchteling’ wordt gedefinieerd als “degene met gegronde vrees voor vervolging om redenen van ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of politieke overtuiging”. Het VN Hoge Commissariaat voor vluchtelingen is in 1950 ingesteld met als voornaamste taak de juridische bescherming van vluchtelingen en het zoeken naar duurzame oplossingen voor hun bestaanszekerheid, opvang, terugkeer naar eigen land of vestiging in een ander land. Ook de vertegenwoordiging van dit instituut in Suriname wil voorlopig niet reageren over mogelijke opvang van vluchtelingen uit Ukraïne

 

PARAMARIBO – “Als we kijken naar de crisis waarin ons land thans verkeert en de slechte omstandigheden waarmee grote delen van de samenleving dagelijks worden geconfronteerd, ben ik geen voorstander vluchtelingen uit Ukraïne hier op te vangen. De aandacht van onze regering moet nu zijn gericht op hoe wij uit de crisis komen. We kunnen onze focus nu niet richten op de mogelijkheid van vluchtelingenopvang.” Dat is het heldere standpunt van assembleelid Patrick Kensenhuis van de Nationale Democratische Partij (NDP).

Hij reageert tegenover de Ware Tijd op de algemene opvatting dat door de oorlog in Ukraïne het zou kunnen dat Suriname wordt gevraagd vluchtelingen op te vangen. Paul van Dun, masterstudent rechten aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, vindt dat het land moet beginnen wetgeving aan te passen om aan zo een verzoek te kunnen voldoen. In 2016 formuleerde hij een ontwerpwet over dit ondewerp, zodat het land is voorbereid

Kensenhuis zegt dat pas als er een verzoek wordt gedaan voor opvang van vluchtelingen de regering dit kan voorleggen aan De Nationale Assemblee om zich uit te spreken. NPS-parlementariër Patricia Etnel wil niet gedetailleerd op deze kwestie ingaan. Het Surinaamse Rode Kruis, dat door de Ware Tijd om een reactie werd gevraagd, verwees naar de overheid

VN-verdrag De Verenigde Naties (VN) hebben in 1951 het verdrag over de status van vluchtelingen goedgekeurd. Drie jaar later trad het in werking. Suriname heeft dit verdrag op 29 november 1978 geratificeerd. Het document stelt dat vluchtelingen niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar de mogelijkheid bestaat van vervolging. Suriname zou op grond van dit verdrag daarom onderdak kunnen bieden aan vluchtelingen die in hun eigen land gevaar lopen

Het begrip ‘vluchteling’ wordt gedefinieerd als “degene met gegronde vrees voor vervolging om redenen van ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of politieke overtuiging”. Het VN Hoge Commissariaat voor vluchtelingen is in 1950 ingesteld met als voornaamste taak de juridische bescherming van vluchtelingen en het zoeken naar duurzame oplossingen voor hun bestaanszekerheid, opvang, terugkeer naar eigen land of vestiging in een ander land. Ook de vertegenwoordiging van dit instituut in Suriname wil voorlopig niet reageren over mogelijke opvang van vluchtelingen uit Ukraïne